Stichting Farma ter Verantwoording

Covid-19 bestrijding vereist een betere handelswijze

Juist nu, een tijd waarin een wereldwijde strijd tegen een pandemie wordt gevoerd, is internationale en integrale samenwerking van groot belang. Het is echter van even groot belang dat deze gezamenlijke middelen zowel beschikbaar als toegankelijk zijn voor iedereen. De voortdurende aanwezigheid van COVID-19 vereist een wereldwijde aanpak van het probleem. Immers: de complete wereldbevolking loopt gevaar. Dat betekent dat op wereldwijd niveau moet worden samengewerkt. Deze pagina geeft inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van die samenwerking.

Goede Covid-19 Bedrijfspraktijken

De wereldwijde pandemie vraagt dringend om het versnellen van onderzoek, ontwikkeling, productie en toepassing van diagnostiek, behandelingen, vaccins en andere gezondheidstechnologieën. Daarnaast is het net zo belangrijk dat deze technologieën voor iedereen betaalbaar en beschikbaar zijn. De permanente aanwezigheid van Covid-19 brengt immers de gehele wereldbevolking in gevaar. Dit betekent dat we de manier waarop we denken over de ontwikkeling van medische technologie moeten veranderen. Daarom werd ons gevraagd om in een overzicht bedrijven in kaart te brengen die vaccins en therapieën ontwikkelen: De Good Covid-19 Company Practices.

Wat zijn de GCCP?

Dit zijn 18 ‘goede gewoonten’ die farmaceutische ontwikkelaars en / of fabrikanten van Covid-19-vaccins en therapieën zouden moeten ondernemen om hun acties af te stemmen op mensenrechtenprincipes en internationale normen voor eerlijke toegang tot medicijnen. De GCCP-scorekaart zal illustreren hoe geselecteerde bedrijven presteren op deze 18 goede gewoonten. Elke gewoonte kan een groene, gele of rode score krijgen op de beoordeelde bedrijfsgewoonte. Dit gebeurt aan de hand van informatie die in het publieke domein beschikbaar is of wordt verstrekt door het bedrijf zelf.’ De GCCP is dus een ‘levende’ scorekaart. Overzicht van de GCCP criteria ingedeeld naar mensenrechtenprincipe.

A Commitments & Accountability

 • A1 The company publishes a global access plan for its product.
 • A2 The company commits to comply with human rights in product development & marketing.

T Transparency

 • T1 The company publishes its R&D costs.
 • T2 The company publishes its profit margin.
 • T3 The company publishes the average and/or marginal costs of production.
 • T4 The company publishes its production capacity
 • T5 The company publishes the public subsidies it received during product development and/or testing.
 • T6 The company publishes the text of licensing agreements.
 • T7 The company registers its clinical trials in public repositories.

C International cooperation

 • C1 The company commits to supporting a responsible licensing mechanism, such as C-TAP or MPP
 • C2 The company commits to not enforcing the exclusive rights of Covid-19 related patents.
 • C3 The company supplies to, or signs agreements with, the vaccines or therapeutics pillar of the ACT Accelerator.

E Equality, non-discrimination & equity

 • E1 The company makes the active ingredient available on reasonable grounds. [only for pharmaceuticals]
 • E2 The company commits to full technology transfer to other manufacturers.
 • E3 The company commits to non-profit or ‘fair’ pricing.
 • E4 The company equitably distributes supplies globally.
 • E5 The company does not seek protection beyond the minimum criteria in TRIPS, or enforce TRIPS+ measures.
 • E6 The company agrees to waive exclusive rights in regulatory test data [where applicable].

Download de lijst hier

Hoe werden deze Goede Gewoonten geselecteerd?

Ze zijn tot stand gekomen door wereldwijde mensenrechtenprincipes en internationale normen te vertalen naar concrete bedrijfspraktijken. De 18 Good Practices zijn geselecteerd en verfijnd door middel van iteratieve beoordelingsrondes door experts van de FtV-raad, de adviesraad en het Covid-19 Innovations for All-consortium. De belangrijkste rechtsgrondslag zijn de richtlijnen van de Verenigde Naties inzake bedrijven en mensenrechten en het rapport van Paul Hunt Mensenrechtenrichtlijnen Verantwoordelijkheden van farmaceutische bedrijven met betrekking tot toegang tot geneesmiddelen (2008). The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights and the Human Rights Guidelines for Pharmaceutical Companies in relation to Access to Medicines (2008).

Welke bedrijven zijn geslecteerd?

Uitsluitend die Covid-19 vaccin- en therapeutica-ontwikkelaars en / of fabrikanten met producten in fase 3 klinische proeven, met (nood- / beperkte) gebruiksautorisatie, of markttoelating in elk land werden geselecteerd. De selectie van de vaccin- en therapeutische fabrikanten staat open voor commentaar. Momenteel volgen we deze bedrijven:

 • Astra Zeneca
 • Eli Lily
 • Gilead
 • Johnson & Johnson
 • Moderna
 • Pfizer BioNTech
 • Fosun Pharma
 • Regeneron

Ga naar de scorecard

Download de scorecard als .pdf

Download de scorecard als .png

Download de GCCP Policy Paper