Stichting Farma ter Verantwoording

Steun de Stichting Farma ter Verantwoording

Stichting Farma ter Verantwoording is een non-profitorganisatie die zich in het algemeen belang inzet om te dure medicijnen betaalbaarder te maken. Steun van het publiek en van professionals is essentieel voor onze missie.

U kunt ons op twee belangrijke manieren helpen: door een steunbetuigingsverklaring te ondertekenen of door eenmalig of periodiek aan ons te doneren.

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via onze nieuwspagina. Nieuwe voorbeelden van exorbitant dure medicijnen en verhalen wat dit voor patiënten betekent (casuïstiek), kunnen gedeeld worden via onze contactpagina.

Steunbetuigingsverklaring

Maak uw steun voor Farma ter Verantwoording zichtbaar

Uw ondertekening van deze steunbetuiging helpt ons aan te tonen dat we handelen in het maatschappelijk belang. Dit kan nodig zijn bij evt. juridische acties. Ook hebben steunbetuigingen (bijv. uit het medische veld) een sterke signaalfunctie richting de farmaceutische industrie.

Met ondertekening vanuit uw professie kunnen wij inzichtelijk maken hoe zeer ons werk vanuit bepaalde (bijv. medische) beroepsgroepen wordt ondersteund. Steunbetuiging op persoonlijke titel is ook mogelijk en voor ons even waardevol.

Steunbetuigingsverklaring:

In mijn professie zie ik wat de consequenties van onredelijke prijzen voor geneesmiddelen en medische technologieën zijn.

– en/of –

Ik zie dat er verdringing van zorg plaatsvindt in de maatschappij wanneer een farmaceut een onredelijk hoge prijs vraagt voor een geneesmiddel of medische technologie.

– en/of –

Mijn patiënten ervaren negatieve consequenties wanneer een al bestaand geneesmiddel, soms zonder aanpassingen, (veel) duurder wordt gemaakt. Bijv. bij registratie als weesgeneesmiddel of medicijnkaping.

– en/of –

Ik zie de negatieve consequenties in de maatschappij doordat farmaceutische bedrijven niet handelen in lijn met mensenrechtenprincipes als Recht op Gezondheidszorg en Toegang tot Medicijnen.

– en/of –

Ik heb een eigen reden, die ik als opmerking bij mijn ondertekening graag specificeer. 

Daarom wil ik hierbij kenbaar maken dat ik (evt. vanuit mijn professie) het doel van deze stichting onderschrijf. Ik spreek hierbij mijn sympathie uit en wil hiermee een bijdrage leveren aan het behalen van het doel van de stichting. Ik bevestig dat deze stichting in het maatschappelijk belang – dus ook in mijn belang – handelt.

Missie en Visie stichting Farma ter Verantwoording:

De Stichting Farma ter Verantwoording heeft als doelstelling dat geneesmiddelen en andere medische technologieën op een duurzame en een maatschappelijk betamelijke wijze toegankelijk worden voor iedereen. In dit verband hecht de Stichting waarde aan een eerlijke prijsvorming en distributie die in overeenstemming is met geschreven en ongeschreven nationale, Europese en internationale rechtsnormen.

De stichting wil haar doel bereiken door de farmaceutische industrie via juridische acties ter verantwoording te roepen, om zo een einde te maken aan bedrijfsmatig handelen dat niet in lijn is met mensenrecht op gezondheid en toegang tot medicatie door excessieve prijzen.

Gegevensverwerking en voorwaarden

“Naam verbergen voor publiek” betekent anoniem ondertekenen. Uw naam wordt niet getoond op de website. Zonodig zal deze alleen vertrouwelijk getoond worden bij een rechtbank. Andere ingevulde gegevens zijn wel zichtbaar.

De inhoud van bovenstaande steunbetuiging zal in de toekomst wellicht worden aangepast, passende bij de huidige stand van zaken. Wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden of wilt u uw ondertekening aanpassen, stuur een mail naar projectcoordinator@www.pharmaceuticalaccountability.org

Wij bewaren uw gegevens in een database conform AVG richtlijnen.

Onderteken onze open brief!

 
Latest Signatures
30 Iris Wichers Netherlands Huisarts
29 Pieter van den Hombergh Netherlands EFPC EFPC WG aks for action on AMR
28 Jacob Hamel United Kingdom Public Health Arts & Consultant (tropics) alle mensen hebben recht op best mogelijk toegang tot medicijnen en gezondheidszorg
27 Jan Borg Netherlands Public Health Consultant
26 Kees Godschalk Netherlands particulier
25 Frans M Lindelauf Netherlands oud-ziekenhuisapotheker
24 Paul Jonas Netherlands Arts econometrist Leids Universitair Medisch Centrum Medicijnen zijn een maatschappelijk goed,dat niet in particuliere handen hoort.
23 Lucas van der Hoeven Netherlands psycholoog / journalist
22 Ewout Kattouw Netherlands Voorzitter stichtjng PILL
21 Monique De Koning Netherlands Publlic Health officer Oneigenlijk gebruik van monopolies leidt tot hoge zorgkosten en schaadt de toegankelijkheid van zorg in Nederland en wereldwijd. Gebruik makend van kennis uit publiek gefinancierde wetenschap, vindt extreme verrijking plaats. Ook het klimaat wordt geschaad in dit ongelijkheid versterkende systeem.
20 Irene Schipper Netherlands Onderzoeker SOMO Misbruik van monopolies als het om medidijnen gaat moet niet door overheden gefaciliteerd worden
19 Lisa Konickx Netherlands Apotheker Steunt bij deze
18Anonymous Netherlands Docent, HU -
17 Evianne van der Kruk Netherlands Openbaar apotheker bij apotheek Stelle en docent farmacotherapie aan UU Medicijnen zouden voor iedereen beschikbaar en betaalbaar moeten zijn.
16 Adriaan Mutsaers Netherlands Zzp -
15 Johan van Luijn Netherlands Apotheker niet-praktiserend hoge prijzen ondermijnen de solidariteit van ons zorgstelsel en maakt dat wereldwijd vele geen toegang kunnen krijgen tot goede zorg. Farmaceutische bedrijven maken oneigenlijk gebruik van hun monopolie posities en zetten daarmee de betaalbaarheid van de zorg onder druk
14 Hans van Commenee Netherlands openbaar apotheker/Leeuwen Apotheek Een medicijn tegen asociaal gedrag?
13Anonymous Netherlands apotheker Hopelijk heeft het effect!
12 Jan Pieter de Jong Netherlands Apotheker (Spangen Rdam) Doorgaan!
11 Guus Eskens Netherlands Bestuurslid Healthnet TPO Doorzetten ! Belangrijke campagne !
10Anonymous Netherlands Ziekenhuisapotheker Eindelijk, go get them!
9 Herma Lobik Netherlands Apotheek van der Laan veel succes!
8Anonymous Netherlands Apotheker np
7 Tessa Jager Switzerland IHEID MA in International Law, former GCCP coordinator Good luck!
6 Richard van Slobbe Netherlands Apotheker/consultant Put the pressure on!
5Anonymous Finland Secretary of the Board, PAF Sign the statement of support!
4 Wilbert Bannenberg Netherlands public health consultant prima aktie!
3 Rosalind Turkie France RESEARCHER access to meds is a human rights issue!
2Anonymous Netherlands Medical writer, PPG Medicijnen moeten toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Geen misbruik van machtspositie!
1 Kaitlin Mara Switzerland Researcher/Writer toegang tot medicijnen voor iedereen!
Latest Signatures
23 Aad de Groot Netherlands Voorzitter RvB DSW Zorgverzekeraar Ja ik onderteken uit naam van DSW
22 Chris Oomen Netherlands Zelfstandig ondernemer, apotheker, voormalig voorzitter RvB DSW Zorgverzekeraar
21Anonymous Netherlands Apotheker
20 Marielle Bemelmans Netherlands Director People worldwide have the right to health. Pharmaceutical companies have human rights obligations.
19 Gilles de Wildt United Kingdom Associate Clinical Professor, Global Health
18 Jennifer Sellin Netherlands Assistant Professor international human rights law, Faculty of Law, Maastricht University
17 Prisca Zwanikken Netherlands Public Health Consultant
16 Francisco Rossi Colombia Senior Adviser I see the negative consequences in society because pharmaceutical companies do not act in line with human rights principles, such as the right to health care and access to medicine.
15 Elina Hemminki Finland LSV I see that there is less than optimal care in society when a pharmaceutical company charges an unreasonably high price for a drug or medical technology.
14 Kirsten Myhr Norway MScPharm, MPH Because high prices is a barrier to access
13 Krisantha Weerasuriya Sri Lanka Professor Emeritus of Pharmacology, University of Colombo Those of us in LMICs have been campaigning for this from 1990s. Welcome ! I sign as an individual.
12 Staffan Svensson Sweden GP, Clinical Pharmacologist, Hjällbo Vårdcentral Närhälsan
11 Mohga Kamal-Yanni United Kingdom Freelance
10 Patrick Durisch Switzerland Health Policy Expert, Public Eye I see the negative consequences in society because pharmaceutical companies do not act in line with human rights principles, such as the right to health care and access to medicine.
9 Chinu Srinivasan India Mngmnt, Low Cost Standard Therapeutics It is important work you are doing
8 Adriane Fugh-Berman United States Director, PharmedOut
7 Ellen Shaffer United States Co-Director, Center for Policy Analysis on Trade and Health (CPATH)
6 Eleni Alevritou Greece Vice president of Consumer Association the Quality of Life-EKPIZO
5 Dorothea Hege-Voelksen Switzerland Indecent Consultant
4 Joel Lexchin Canada Professor Emeritus, York University Access to affordable medicines is a human right.
3Anonymous Kenya Supply Chain Specialist, Independent consultant I work in the humanitarian sector and seeing inflated cost of pharmaceuticals rendering families bankrupt and living without hope is painful
2 Eric van der Borg Netherlands ApotheekVrij Eerlijk duurt het langst!
1 Gabriel Montalvo Netherlands UvA There was a presentation at the Uva where I attend school at.

Steun ons werk met een (eenmalige) donatie. w hoewel de opbrengsten van onze prestaties prima zijn uit te drukken in financiële bedragen (denk bijvoorbeeld aan de besparingen op een medicijn of een geldbedrag dat een farmaceut moet terugbetalen), voorziet ons business model niet in een doorlopende stroom van inkomsten. Als wij ons doel bereiken en een rechtszaak winnen, dan verdienen wij hier zelf niets aan.

Donaties aan onze ANBI Stichting zijn (deels)fiscaal aftrekbaar. Zo levert betrokkenheid bij de doelen van Stichting Farma ter Verantwoording niet alleen een goed gevoel op, maar soms ook belastingvoordeel.

Hoe dat werkt staat hier onder uitgelegd bij ‘Veelgestelde Vragen’.

Bedrag

Veel gestelde vragen

Wat doet Farma ter Verantwoording (FtV) met mijn geld? Stichting Farma ter Verantwoording heeft twee belangrijke taken. Ten eerste is er de voorlichtingsfunctie. Wij verschaffen informatie over misstanden in de farmaceutische wereld voor zover deze betrekking hebben op de toegankelijkheid van medicijnen in de breedste zin des woords. Daarnaast – ten tweede dus – hebben wij als doel om daadwerkelijk juridische stappen te ondernemen en om desnoods een rechtszaak te starten om via deze weg de prijs van een medicijn gunstig te kunnen beïnvloeden

Hoeveel van mijn donatie gaat echt naar het goede doel? In de statuten van de vereniging is vastgelegd dat tenminste 90% van de donaties ten gunste komt aan het goede doel. Uw donatie wordt besteed aan bijvoorbeeld het onderhoud van de website en de huur van het webdomein, dat ons vindbaar maakt en ons in staat stelt te communiceren over ons werk. Ook de juridische kosten die aan een rechtszaak zijn verbonden worden met donaties betaald.

Wat is het belangrijkste doel van Farma ter Verantwoording? Wij zetten ons in voor betaalbare en toegankelijke medicatie. Alle medicijnen moeten tegen een acceptabele en geloofwaardige prijs op de markt worden gebracht. Het is logisch en acceptabel dat een medicijn waarvan de ingrediënten of fabricage kosten hoog zijn, duurder is dan bijvoorbeeld paracetamol. Het is echter onacceptabel als een farmaceut vanuit een monopoliepositie besluit om de verkoopprijs van een medicijn ‘opeens’ te vervijfhondervoudigen als dat medicijn voorheen wél betaalbaar was.

Wie profiteren van Farma ter Verantwoording? Wij komen op voor het publiek belang. Dus eigenlijk kan iedereen profiteren van de activiteiten van FtV. Echter, omdat het doorgaans om medicijnen gaat voor zeer zeldzame en onbekende aandoeningen, profiteren die patienten er het meest van. Wij werken volgens het gelijkheidsprincipe: iedereen heeft evenveel recht op een betaalbaar therapie of medicijn.

Hoe kan ik doneren? Het gemakkelijkste is het om gebruik te maken van bovenstaand formulier. Daarbij maakt het niet uit of dat u eenmalig, incidenteel of voor een periode van 5 jaar wilt doneren.

Hoe schenk ik met belastingvoordeel? Eenmalige of incidentele giften zijn aftrekbaar als deze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van het verzamelinkomen. Hierbij geld een  maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Stel uw gezamenlijke jaarinkomen is € 35.000, dan is de drempel voor de aftrek € 350 en de maximale aftrek is € 3.500. Uw inkomen wordt belast met 37%. Als u in 1 jaar voor € 500 aan Stichting Farma ter Verantwoording schenkt, dan valt € 150 daarvan binnen de 1 en 10% van het verzamel inkomen. Dit bedrag kunt u vervolgens van uw het belastbaar inkomen aftrekken. Dat betekent dat u 37% van € 150,00 (dat is € 56,00) als belastingvoordeel heeft.
Liever een volledig aftrekbare donatie? Dat kan ook. Daarvoor steunt u Stichting Farma ter Verantwoording voor minstens vijf jaar achter elkaar steunt met een vast bedrag. Deze schenking moet dan wel vastliggen in een akte, maar daar kunnen wij bij helpen. Neem contact op via info@www.pharmaceuticalaccountability.org.

Hoe verloopt het betaalproces? Wij werken niet met automatische incasso’s, dus u hoeft niet bang te zijn dat u jarenlang stilzwijgend aan ons geld overmaakt. Eenmalige en incidentele donaties gaan via een iDEAL betaling. Voor een donateurschap van 5 jaar ontvangt u jaarlijks een factuur voor het overeengekomen bedrag.

Ik woon in het buitenland. Kan ik dan ook doneren? Jazeker! Giften zijn vanuit de hele wereld van harte welkom. We moeten er wel eerlijk bij zeggen dat het belastingvoordeel alleen voor belastingplichtigen in Nederland geldt.