Stichting Farma ter Verantwoording

Omdat wij geloven dat elk mens toegang hoort te hebben tot betaalbare en beschikbare medicijnen , roepen wij de farmaceutische industrie op om hierin hun verantwoording te nemen. Betaalbaarheid en verkrijgbaarheid van medicatie en medische technologie mogen nooit slachtoffer worden van de vrije marktwerking waar de farmaceutische industrie zich nu achter verschuilt.

Onze Missie

De Stichting Farma ter Verantwoording wil bevorderen dat geneesmiddelen en andere medische technologieën op een duurzame en een maatschappelijk betamelijke wijze beschikbaar zijn op de markt. In dit verband hecht de Stichting waarde aan een eerlijke prijsvorming en distributie die in overeenstemming is met geschreven en ongeschreven nationale, Europese en internationale rechtsnormen. De Stichting verstrekt algemene informatie en advies aan overheden, stakeholders in het beleid, professionals en het publiek. Indien dat niet helpt, bewerkstelligt de Stichting zijn missie door de mogelijke uitvoering van juridische acties rond onverklaarbaar hoge prijzen van geneesmiddelen. Onze statuten vindt u hier[pdf].

Klik hier voor ons Comité van Aanbeveling.

Jaarlijkse verslagen

  • Jaarverslag, 2021 [In het Engels]

Onze Geschiedenis

Toegang tot geneesmiddelen moet gegarandeerd zijn, en farmaceutische bedrijven hebben hierbij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Stichting wil bijdragen aan een samenleving waar de toegankelijkheid van veilige en werkzame geneesmiddelen en andere medische technologieën gegarandeerd is volgens het recht op gezondheid. In de praktijk zou dit een maatschappij zijn waarin noodzakelijke geneesmiddelen beschikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen die ze nodig heeft ongeacht de aard van ziekte, mogelijkheid om te betalen, woonplaats, enz.

De Stichting Farma ter Verantwoording is in juli 2018 opgericht. Wij vinden dat onredelijk hoge prijzen van geneesmiddelen, onethisch gedrag en misbruik van marktexclusiviteit door farmaceutische bedrijven ten koste kan gaan van het algemeen belang en patiënten. Onze eerste zaak was de klacht bij de Autoritieit Consument en Markt (ACM) tegen het farmaceutische bedrijf Leadiant in september 2018. Dit bedrijf verkreeg de exclusieve rechten om een geneesmiddel genaamd CDCA voor een zeldzame stofwisselingsziekte, cerebrotendineuze xanthomatose (CTX), op de Europese markt te brengen nadat het eerder alle andere CDCA producten had opgekocht. Dit bedrijf verkreeg de exclusieve rechten om een geneesmiddel genaamd CDCA voor een zeldzame stofwisselingsziekte, cerebrotendineuze xanthomatose (CTX), op de Europese markt te brengen nadat het eerder alle andere CDCA producten had opgekocht. Hiermee verkreeg het bedrijf een monopolipositie en verhoogde de prijs 500 keer: van €0,28 per tablet in 2008 naar €140,00 per tablet in 2018.

Sinds deze zaak bekend werd hebben artsen, apothekers en patientenorganisaties heel veel andere voorbeelden van onredelijke prijzen of prijsverhogingen bij ons gemeld. De Stichting doet hiernaar onderzoek en onderneemt desgewenst actie.

Comité van Aanbeveling

Ons Comité van Aanbeveling bestaat uit inspirerende mensen en (academische) experts geaffilieerd met het werk van (toegang tot) medicijnen en gezondheidszorg.

Em. Prof. Dr. André Knottnerus

Lid Comité van Aanbeveling

André Knottnerus is arts-epidemioloog, oud-voorzitter van de Gezondheidsraad, en emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Hij publiceert regelmatig over de noodzaak om essentiële geneesmiddelen en vaccins te behandelen als global public good.​

Prisca Zwanikken, MD, M.Sc.CH, PhD

Lid Comité van Aanbeveling

Prisca Zwanikken is een senior deskundige op het gebied van volksgezondheid, betrokken bij de capaciteitsopbouw van instellingen voor hoger onderwijs en opleidingen in lage- en middeninkomenslanden. Ze is al jaren lid van HAI en is ook betrokken geweest bij het onderwijs in Rationeel Druggebruik.

Em. Prof. dr. F.M. Haaijer-Ruskamp

Lid Comité van Aanbeveling

F.M. Haaijer - Ruskamp haar expertise ligt op het gebied van rationeel voorschrijfgedrag en - geneesmiddelgebruik, met aandacht voor zowel invloeden op individueel (bv beslissingen) als op macroniveau, zoals beleid, prijs en farma-industrie

Gilles de Wildt

Lid Comité van Aanbeveling

Gilles de Wildt is huisarts en universitair hoofddocent bij Global Health aan de Universiteit van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk.

Prof. Gerrit van der Wal, MD, PhD

Lid Comité van Aanbeveling

Gerrit van der Wal is adviseur en toezichthouder gezondheidszorg, voormalig huisarts, em. hoogleraar volksgezondheid en voormalig Inspecteur-Generaal/CMO Nederland

Prof. Dr. Pim van Gool

Lid Comité van Aanbeveling

Pim van Gool is professor Neurologie bij het Amsterdam UMC Centrum voor Beroepsziekten en voormalig voorzitter van de Gezondheidsraad. "Als clinicus, maar ook in verschillende adviserende rollen op nationaal en Europees niveau, heb ik de nadelige effecten opgemerkt van prijsstrategieën voor medicijnen en medische technologieën, die contraproductief zijn voor gelijke toegang tot gezondheidszorg en medicijnen. De stichting handelt duidelijk in het algemeen belang. Daarom onderschrijf ik de doelstelling van harte."

Chris Oomen

Lid Comité van Aanbeveling

Chris Oomen is zelfstandig ondernemer, apotheker en voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW zorgverzekeraar.

Bestuurs- en Adviesraad

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de activiteiten van de Stichting. Dit doen zij op basis van 100% vrijwilligheid en dus naast hun dagelijkse werkzaamheden. De leden van de Raad van Advies stellen geheel belangeloos hun kennis, kunde en ervaring ter beschikking aan de stichting.

Het Bestuur

Wilbert Bannenberg

Voorzitter

Wilbert is a physician and public health consultant, with over 35 years of experience in improving pharmaceutical systems in developing countries.

Sabina Voogd

Bestuurslid Organisatie

Business Owner 3 Star Lobby: Coaching and Training on Lobby. Until May 2021: Lobbying for fair access to Covid-19 vaccines and C-TAP for Wemos.

Hans Smits

Penningmeester

Hans has been working on board level in the automotive industries for over 30 years. Now that he has retired, he is dedicating his time to a healthier world.

Tegan Insoll

Secretariw

Tegan is a human rights lawyer (LL.M.) with a focus on global health and children's rights. She is a Project Researcher for Protect Children (Suojellaan Lapsia).

Raad van Advies

Prof. Dr. Brigit Toebes

Voorzitter Raad van Advies

Brigit is Professor of Health Law in International Perspective, University of Groningen.

Tom Buis Msc

Lid Raad van Advies

As a global health advocate at Wemos, As a global health advocate, Tom focuses on advocacy to strengthen health systems worldwide and to ensure that medicines are affordable.

Drs. Richard van Slobbe

Lid Raad van Advies

Richard is a Dutch registered public pharmacist specialist.

Ella Weggen

Lid Raad van Advies

As a lawyer and senior global health advocate, Ella focuses on the realisation of equitable access to affordable medicines and other medical technologies worldwide.

Dr. Ellen ’t Hoen, LL.M.

Lid Raad van Advies

Ellen is a lawyer and public health advocate, and the director of Medicines Law & Policy.

Dr. Jennifer Sellin

Lid Raad van Advies

Jennifer is Assistant Professor of International and European law at the University of Maastricht.

Katrina Perehudoff

Lid Raad van Advies

Katrina is a health scientist and legal scholar with over a decade of experience in pharmaceutical policy, with a specialisation on access to medicines.

Anna Laskai

Lid Raad van Advies

Anna is a criminologist and assistant professor at the University of Utrecht. Her research interests lie within the field of white collar, corporate crime, and organizational criminology.

Onze staf

Emily Dowdalls, MSc

Project coördinator

Emily is a non-practicing pharmacist and a trained community organizer with experience in the climate movement. She has dedicated her time to (climate) justice in healthcare.

Rosalind Turkie, LLM

GCCP Coördinator

Rosalind is a human rights lawyer (LL.M.) with a background in languages. Her current focus is on promoting access to medicines through the right to health. She has also conducted research on using human rights to promote healthier and more sustainable food systems.

Partners & Bronnen

Gelukkig zijn we niet alleen in onze strijd voor betaalbare en toegankelijke medicijnen. We hebben een rijk netwerk aan mensen en organisaties die met ons samenwerken. Het gaat hierbij veelal om (nonprofit) organisaties die elk vanuit het eigen specialisme een bijdrage leveren aan ons doel: concrete invulling en uitoefening van het universeel recht op gezondheid voor iedereen.

Onze partners

client-image
client-image
client-image
client-image

Handige bronnen

client-image
client-image
client-image
client-image
client-image

Jaarlijkse verslagen